Begeleiding

Leraren van De Zen Boot
Van links naar rechts: Robert Doin van de Roer, Ingrid Ranka de Hullu, Simon Senko de Boer en Helma Jifu Vulink

Senko Sensei

Simon Senko de Boer

Simon Senko de Boer studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte voor zo’n vijftien jaar als projectleider voor non-profit-organisaties op het gebied van samenlevingsopbouw en milieubewustzijn. Hij begon met Zen toen hij Tenkei Roshi ontmoette tijdens een workshop in 2000. In 2003 begon zijn residentiële training in Uithuizen. Vrijwel meteen vond hij zijn plek als tuinman, waarmee de tempeltuin zijn werkterrein voor de beoefening van Zen werd. In 2005 werd Senko ingewijd als monnik en hij was hoofdmonnik in 2008 en 2012. In 2013 is hij in Japan geweest om aan een Winter Ango (intensieve zentraining) deel te nemen geleid door Seido Suzuki Roshi. In januari 2014 kreeg hij dharma-transmissie en werd hij erkend als Zenleraar (Sensei) en sindsdien geeft hij les op verschillende plekken in Nederland. In 2015 werd aan het eind van zijn tweede Ango-verblijf in Japan de transmissie van zijn leraar formeel bekrachtigd in twee opeenvolgende ceremonies in de twee hoofdtempels van de Japanse Soto Zen, te weten Eiheiji en Sojiji.

Doin Sensei

Robert Doin van de RoerRobert Doin van de Roer heeft een achtergrond als natuurkundige, software engineer en concertpianist. In 2004 besloot hij om het roer om te gooien en werd voltijds zenstudent bij Zen River. Als onderdeel van het curriculum dat bestaat uit zazen (meditatie), ritueel, studie en sociale activiteiten, heeft hij de rol van receptionist van Zen River. Bezoekers kennen hem als een humoristische en betrokken gastheer. Hij heeft de abt Tenkei Roshi geholpen bij het samenstellen van anthologieën van Boeddhistische teksten die nu de kern vormen van het Zen River curriculum. Sinds januari 2014 is Robert formeel erkend als zenleraar (Sensei) en gerechtigd om zen onderricht geven en de traditie van Zen River door te geven.

Jifu Sensei

Helma Jifu Vulink

Helma Jifu Vulink heeft literatuur en theater gestudeerd in Amsterdam. Vanuit een eigen bedrijf heeft ze vele jaren gewerkt als actrice en dramadocent, met speciale focus op communicatietraining. In die tijd kreeg ze kinderen en is nu moeder van een volwassen zoon en dochter. In 2003 begon Jifu met zentraining bij Tenkei Roshi en enkele jaren later sloot zij zich aan bij de groep van residentiële studenten in Zen River. In 2007 werd ze gewijd tot monnik en in 2010 en 2013 was ze hoofdmonnik. Jifu’s bezigheden bij Zen River zijn veelzijdig: ze verzorgt bewegingslessen tijdens het dagelijks programma en sesshins en ze werkt mee aan het onderhoud van de gebouwen. Bovendien is ze zeer gewaardeerd als tweede Tenzo (kok) van Zen River. Ze ontving de dharma-transmissie van Tenkei Roshi in januari 2014. Ze heeft tweemaal in Japan een Ango-training (een intensieve zentraining) gevolgd. De eerste keer in de winter van 2014/2015 en daarna in het voorjaar 2016. Tijdens haar tweede verblijf in Japan werd Jifu’s Dharma-transmissie door de Japanse Sotoshu formeel bevestigd tijdens de Zuissei-ceremonieën in de twee hoofdtempels van de Soto-zen, Eiheiji en Sojiji.

Ranka Sensei

Ingrid Ranka de Hullu

Ingrid Ranka de Hullu heeft lange tijd bij bedrijven gewerkt in de kledingbranche en op de financiële administratie. Daarna richtte zij in den Haag een eigen massagepraktijk op, gespecialiseerd op het gebied van Shiatsu en Cranio sacraal. Toen zij na negen jaar massagepraktijk in 2009 in Zen River kwam wonen liet zij een florerend bedrijf achter. Een jaar later al ontving zij Shukke Tokudo, de monnikswijding.  In de zomer van 2013 werd Ranka hoofdmonnik en een jaar later ontving zij van Tenkei Roshi  een paarse rakusu waarmee haar voortvarende ontwikkeling binnen bewonersgroep werd bezegeld. Binnen Zen River pakte Ranka al snel weer de naald en draad op in het naai-atelier en tegenwoordig weten zen-studenten van over de hele wereld Zen River te vinden voor meditatiekleding, kussens en matten. Sinds enkele jaren verzorgt Ranka eveneens de financiële administratie van het klooster. In december 2016 ontving Ranka van haar leraar dharma-transmissie (ook wel Shiho).